Tag: kampania wyborcza ustawiamy kampanię

Kurs Wideo DVD jest pudełkową wersją warsztatu, który prowadzę dla kandydatów ubiegających się o funkcje radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów czy członków sejmików różnych szczebli. Jedyną różnicą jaka jest między wersją DVD a warsztatem, jest…

Cena: 2699.00 PLN